flynride_loggo

 

Ljungbyhed ESTL


Koordinater: 56050700N, 013122500E

QNH: 139ft/42 m

PPR gäller för flygande gäster till Fly ´n Ride. Kontakta Ljungbyheds Flygklubb via mail, info@ljungbyhedsflygklubb.se.

Bana 29L/11R (2010 m) används. Håll koll i AIP så att rätt procedurer följs och att inga flygvägar korsas.
IAIP - ESTL Ljungbyhed: https://aro.lfv.se/Editorial/View/IAIP?folderId=45


Taxning till hangarområdet för Fly n´ Ride sker vid landning på RWY 29L via TWY Y, B till Apron 4.
Vid landning på RWY 11R sker taxning via TWY B och Apron 1 till Apron 4.

TWR/Flygklubben: 130.705 Mhz

VOR/DME: 113.40 Mhz (LJU)

Tankning sker vid Ljungbyheds Flygklubb.

Klubben tillhandahåller Avgas 91/96 (Hjelmco), Avgas 100LL (Hjelmco). Kontant betalning gäller.