flynride_loggo

Vår historia

Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS) bildades på prov 1989 som en av de 3 första personalflygklubbarna i Flygvapnet som fick möjlighet att bedriva klubbverksamhet med skolflygplanen Saab Safir SK50 som då skulle pensioneras från Flygvapnet. 2st Saab Safir SK50B köptes från Flygvapnet för en symbolisk summa och efter försöksperioden på 2 år hade föreningen ca 50 medlemmar och 600 flygtimmar hade loggats på de båda flygplanen.
Något år senare fick vi möjligheten att köpa in ytterligare flygplan och det blev den 4-sitsiga SK50C.
Totalt bildades 11 personalflygklubbar och Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap är en av få som fortfarande finns kvar och bedriver ideell flygklubbsverksamhet med SK50.

Föreningens ändamål enligt våra stadgar
 
Föreningen startade verksamheten 1989 och är en ideell förening vars ändamål är:
 

  • Att bevara Ljungbyheds flygtraditioner
  • Att restaurera äldre flygplan i syfte att hålla dessa i flygvärdigt skick och att visa flygplanen för allmänheten
  • Att genom utställning visa äldre kringutrustning
  • Att bedriva flygklubbsverksamhet med äldre flygplan
  • Att genom flyguppvisning sprida kännedom hos allmänheten om äldre flygplans historiska och kulturella värde
  • Att hålla kontakt med liknande organisationer inom Sverige och i andra länder för utbyte av erfarenheter mm.

En flygförening i tiden