flynride_loggo

Vår historia

Här kommer vi att skriva om och visa bilder från föreningens historia.
Sidan uppdateras inom kort.

Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS) bildades på prov 1989 som en av de 3 första personalflygklubbarna i Flygvapnet och fick möjlighet att bedriva klubbverksamhet med flygplanen Saab Safir SK50. 2st Saab Safir köptes från Flygvapnet för en symbolisk summa och efter försöksperioden på 2 år hade föreningen ca 50 medlemmar och 600 flygtimmar hade loggats på de båda flygplanen.
Totalt bildades 11 personalflygklubbar och Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap är en av få som fortfarande finns kvar och bedriver ideell flygklubbsverksamhet.

Föreningens ändamål enligt våra stadgar
 
Föreningen startade verksamheten 1989 och är en ideell förening vars ändamål är:
 

  • Att bevara Ljungbyheds flygtraditioner
  • Att restaurera äldre flygplan i syfte att hålla dessa i flygvärdigt skick och att visa flygplanen för allmänheten
  • Att genom utställning visa äldre kringutrustning
  • Att bedriva flygklubbsverksamhet med äldre flygplan
  • Att genom flyguppvisning sprida kännedom hos allmänheten om äldre flygplans historiska och kulturella värde
  • Att hålla kontakt med liknande organisationer inom Sverige och i andra länder för utbyte av erfarenheter mm.