flynride_loggo

Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap

loading...

Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap är en ideell förening som startade verksamhet 1989 som en av de 3 första personalflygklubbarna inom Flygvapnet. 
Vi bedriver flygklubbsverksamhet med en Saab Safir SK50B och flygplanet är efter typinflygning tillgängligt för alla med ett giltigt PPL.

En flygförening i tiden

Föreningen för levande flyghistoria

LAS, föreningen som bedriver flyghistoria
 
Kan man bedriva flyghistoria? LAS är en förening som har sin verksamhet på före detta flygflottiljen F5s område och där vi bedriver flygklubbsverksamhet med det gamla skolflygplanet Saab Safir SK50 från 1953. Flygplanet hålls i toppskick av medlemmarna i föreningen som är öppen för alla och flygplanet är även det tillgängligt för alla som innehar ett giltigt flygcertifikat. Efter utcheckning på flygplanet kan våra medlemmar flyga detta gamla skolflygplan fritt och vi har även möjligheten att skola ava.
 
Vår Safir är den enda i Skåne som drivs i föreningsregi och är tillgänglig för alla.

Välkomna till Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap.
Här i Skåne på Söderåsens norrsida ligger Ljungbyhed, en historisk plats där det sedan tidigt 1900tal bedrivits flygverksamhet. Här på heden sattes den militära flygskolan upp som F5 i Ljungbyhed 1926. Det är tusentals piloter, både civila och militära, som har startat sin bana inom flyget just här och gjort så fram till 1998 då förbandet lades ner och flygskolan flyttades.
Vår förening, LAS, bildades 1989 och är en ideell förening vars ändamål bland annat är att bevara flygtraditionerna här vid forna Krigsflygskolan, F5 i Ljungbyhed, bevara och restaurera gamla skolflygplan, hålla dem i flygvärdigt skick samt bedriva flygklubbsverksamhet med dem.
Vi flyger idag med en SK50B Saab Safir, SE-KYF eller 50037 som den militära registreringen var. Du som inte själv är pilot har som medlem hos oss möjlighet att få prova att flyga med SK50 och få en flygupplevelse utöver det vanliga och prova
hur det var att vara flygaspirant här en gång på -60talet.
För dig som är pilot och innehar PPL kan vår förening erbjuda typinskolning på SK50 Saab Safir samt utbildning i avancerad flygning och förbandsflygning på denna spännande flygplantyp. Detta gamla militära skolflygplan är bland annat utrustat med infällbart landställ och omställbar propeller och har väldigt fina flygegenskaper.